Årsmøtepapirer KIL 19.04.2021

Postet av Viel Bjerkerud den 12. Apr 2021

Hei, 


Velkommen til elektronisk årsmøte i KIL mandag 19.04.2021 kl. 19.00


Møtet avholdes på Teams og kan finnes ved å følge denne linken. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNmODNmNTUtNmRjMC00NWI4LWE2ZTgtNjA5YTJlOWUwMGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c03b82cf-f2d8-4d02-bf69-e766383bda52%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ec7271-4b99-41bb-abb3-a6239192aea2%22%7d

Her er årsmøtepapirene for 2020;

Årsmøtepapirer 2020.pdf

Vel møtt


KIL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.