Innkalling årsmøte 2024 - Krødsherad Idrettslag

Postet av Krødsherad IL den 21. Feb 2024

Til medlemmer i Krødsherad Idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte i Bygdeposten, samt via sosiale medier og nettside. 

Årsmøte avholdes på Alpinstua Mandag 18/3 kl. 18.00. Det serveres kaffe og kanelsnurrer.

Saksliste for årsmøte: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å signere protokollen 

3. Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 

4. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

5. Vedta budsjett og handlingsplan 

6. Behandle innkomne saker og forslag 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktiviteter 

8. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan Med vennlig hilsen 

Styret i Krødsherad Idrettslag
Bygderabatten 23-24

Postet av Krødsherad IL den 30. Okt 2023

Medlemmer av Krødsherad IL som også har permanent bostedsadresse i Krødsherad Kommune, får 25 % rabatt på sesongkort hos Norefjell Skisenter.
Promokoden benyttes ved kjøp online og er følgende for 2023/2024:
 
BNorefjell24
 
Samtlige kortkjøp vil kontrolleres med idrettslag og kommune, misbruk av promokoden  for rabaterte sesongkort vil føre til at kortene blir sperret og ikke refundert.

Tilbudet gjelder frem til 31/12-2023.

Riktig god skisesong!
Referat styremøte 13.03.2023 og protokoll fra årsmøte.

Postet av Krødsherad IL den 3. Mai 2023

Vedlagt er referat fra styremøte før årsmøte 13.mars samt signert protokoll fra årsmøtet. 


Takk til alle som nå går av sine roller og velkommen til alle nye. 


Protokoll Årsmøte Krødsherad IL 13.03.23 - signert.pdf


Styremøte KIl 13.03.2023.pdf