Innkalling årsmøte 2024 - Krødsherad Idrettslag

Postet av Krødsherad IL den 21. Feb 2024

Til medlemmer i Krødsherad Idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte i Bygdeposten, samt via sosiale medier og nettside. 

Årsmøte avholdes på Alpinstua Mandag 18/3 kl. 18.00. Det serveres kaffe og kanelsnurrer.

Saksliste for årsmøte: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å signere protokollen 

3. Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 

4. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

5. Vedta budsjett og handlingsplan 

6. Behandle innkomne saker og forslag 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktiviteter 

8. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan Med vennlig hilsen 

Styret i Krødsherad Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.