Informasjon om gjennomføring av idrett i Krødsherad

Postet av Krødsherad IL den 10. Nov 2020

Krødsherad Idrettslag viser til Krødsherad Kommune sitt vedtak om innføring av lokal forskrift ifb. smitteforebygging av Covid-19.  Forskriften trer i kraft onsdag 11.november 2020 kl. 18.00


Følgende  gjelder treninger:

§ 6 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt: Idrettshaller, samfunnshus og grendehus, svømmehall, ungdomsklubb, kulturskole og bibliotek.

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Dette gjelder uansett for dem som er 20 år eller eldre.

For barn og unge under 20 år er det unntak der det er mulig å tilrettelegge for hensiktsmessig smittevernavstand og være utendørs. Dette gjelder for dem som bor i Krødsherad.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv.ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.All innendørs aktivitet i Krødsheradhallen vil dermed bli avlyst. 

Hver undergruppe  må selv vurdere om utendørs trening for barn og unge under 20 år kan gjennomføres med hensiktsmessig smittevernavstand. Undergruppene må selv kommunisere sine vurderinger til egne medlemmer. 


Krødsherad Idrettslag håper alle medlemmer holder seg friske og overholder regler og anbefalinger, slik at vi forhåpentligvis snart kan trene sammen igjen. 


Hele forskriften kan leses her; 


https://www.krodsherad.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronavirus-informasjon/


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.